Dokumenty CECIP
Dokumenty UVVCR
Judikatura

Před prvním stahováním kontaktujte UVVČR !

Stáhnout dokument

Dokumenty CECIP

International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology -3rd_edition 01.08.2008
A-F (Final)
WELMEC Directive 90/384/EEC-Explanation and Interpretation 19.04.2006
Final Draft
Guidelines on the calibration of NAWI 01.01.2005
Dokument EA
Procedure and workflow within CECIP LMG 29.04.2005
Agenda
WELMEC Guide 3.1+CECIP comments 29.04.2005
Draft
Software Guide (MID) 29.04.2005
Draft
Software Requirements on the Basis of MID 29.04.2005
Guide - Draft
OIML Reccommendation R87 29.04.2005
Quantity of products in pre-packages
CECIP comments to R76 1st committee Draft 14.04.2005
Draft
OIML D11 / Published 2005 11.03.2005
General requirements for electronic measuring instruments
25th WELMEC WG2 Meeting - 14/15 October 2004 Budapest,Hungary 20.12.2004
záznam jednání
OIML R76 Non automatic Weighing Instruments 20.12.2004
(First Draft)
OIML R51-1, R51-2 Comments on Fourth Draft 20.12.2004
(comments)
OIML R51 Automatic catchweighing instruments 14.10.2004
(Fourth Draft)
EA Guidelines on the calibration of NAWI 26.07.2004
(Final Draft)
MID 04 English 31.03.2004
on measuring instruments
MID 04 Deutsch 31.03.2004
uber Messgerate
MID 04 francais 31.03.2004
sur les instruments de mesure
EA Guideline on the Calibration of NAWI's(first draft) 13.02.2004
(add information to App.C2)
CECIP, LMG and Member Federations Liste - 04.02.2004
kontakty
EA Guideline on the Calibration of NAWI's 31.01.2004
(first draft)
List of CECIP Rappourteurs 19.01.2004
Seznam referentu CECIP
LMG Meeting Praha Agenda 19.01.2004
Pořad jednání
Dictionary of weighing instruments A-N 12.01.2004
Terminologický slovník A-N

Dokumenty UVVCR

29. valná hromada UVV ČR 9.6.2016
Odborné příspěvky
29. valná hromada UVV ČR 9.6.2016
zápis
Odborný seminář UVV ČR k problematice vážení a vážicích zařízení 31.1.2015
Příspěvky na Odborném semináři Brno 28.listopad 2014
27. valná hromada UVV ČR 30.6.2014
zápis
26. valná hromada UVV ČR 30.5.2013
zápis
25. valná hromada UVV ČR 21.3.2012
zápis
24. valná hromada UVV ČR 23.3.2011
zápis
23. valná hromada UVV ČR 17.03.2010
zápis
22. valná hromada UVV ČR 8.4.2009
zápis
Postup pro kalibraci 20.10.2008
elektronických vah s neautomatickou činností s počtem dílků do 10000
21. valná hromada UVV ČR 3.4.2008
zápis
20. mimořádná valná hromada UVV ČR 25.10.2007
zápis
19. valná hromada UVV ČR 13.3.2007
zápis
18. valná hromada UVV ČR 30.3.2006
zápis
17. mimořádná valná hromada UVV ČR 10.11.2005
zápis
Připomínky k návrhu zákona o metrologii 28.06.2005
předáno na ÚNMZ
16. valná hromada UVV ČR 30.03.2005
zápis
15. valná hromada UVV ČR 04.04.2004
zápis
Pracovní porada UVV ČR 19.06.2003
zápis
14. valná hromada UVV ČR 23.04.2003
zápis
12. valná hromada UVV ČR 09.04.2002
zápis

Judikatura

Směrnice EP a Rady 2009/34/ES 23.04.2009
o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metoda metrologické kontroly (přepracované znění)
Směrnice EP a Rady 2009/23/ES 23.04.2009
o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění)
Směrnice EP a Rady 2009/3/ES 11.03.2009
kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování národních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
Zákon č. 481/2008 Sb. 01.01.2009
kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice EP 2006/123/ES 12.12.2006
o službách na vnitřním trhu
VYHLÁŠKA č. 259/2007 Sb 21.9.2007
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
VYHLÁŠKA č. 65/2006 Sb. 22.2.2006
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
VYHLÁŠKA č. 352/2005 Sb. 5.9.2005
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
ZÁKON č. 106/2005 Sb. 8.3.2005
úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 336/2003 Sb. 2.6.2004
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č.251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb. 17.12.2003
kterým se mění nařízení vlády č.181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky ve znění nařízení vlády č.326/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 25/2003 Sb. 17.12.2003
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 251/2003 Sb. 21.07.2003
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON č. 226/2003 Sb. 26.06.2003
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA MZdr č. 186/2003 Sb. 09.06.2003
kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 42/2003 Sb. 29.01.2003
kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 27/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 26/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 24/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 22/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 19/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na hračky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 18/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 17/2003 Sb. 09.12.2002
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 585/2002 Sb. 09.12.2002
kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 483/2002 Sb. 30.10.2002
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
VYHLÁŠKA MPO č. 345/2002 Sb. 11.07.2002
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
VYHLÁŠKA MPO č. 344/2002 Sb. 11.07.2002
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 2 62/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 326/2002 Sb. 19.06.2002
kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
ZÁKON č. 205/2002 Sb. 24.04.2002
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 190/2002 Sb. 10.04.2002
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002 Sb. 06.03.2002
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 70/2002 Sb. 16.01.2002
o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
VYHLÁŠKA MPO č. 33/2002 Sb. 11.01.2002
kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS
VYHLÁŠKA MPO č. 32/2002 Sb. 11.01.2002
kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od I mg do 50 kg, označovaná značkou EHS
VYHLÁŠKA MPO č. 29/2002 Sb. 11.01.2002
kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 9/2002 Sb. 26.11.2001
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 337/2001 Sb. 05.09.2001
kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 336/2001 Sb. 05.09.2001
kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 286/2001 Sb. 02.07.2001
kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
VYHLÁŠKA MPO č. 250/2001 Sb. 22.06.2001
kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
VYHLÁŠKA MPO č. 249/2001 Sb. 22.06.2001
kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 210/2001 Sb. 21.05.2001
kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 194/2001 Sb. 14.05.2001
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 191/2001 Sb. 09.05.2001
kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 181/2001 Sb. 25.04.2001
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
VYHLÁŠKA MZdr č. 84/2001 Sb. 08.02.2001
o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
VYHLÁŠKA MZdr č. 38/2001 Sb. 19.01.2001
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 426/2000 Sb. 23.10.2000
kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352/2000 Sb. 23.08.2000
kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
VYHLÁŠKA MPO č. 332/2000 Sb. 06.09.2000
kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
VYHLÁŠKA MPO č. 331/2000 Sb. 06.09.2000
kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
VYHLÁŠKA MPO č. 330/2000 Sb. 06.09.2000
kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží
VYHLÁŠKA MPO č. 329/2000 Sb. 06.09.2000
o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků
VYHLÁŠKA MPO č. 328/2000 Sb. 06.09.2000
o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se stanoví grafická podoba označení CE
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 289/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 286/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 285/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 284/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 283/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 282/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č, 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 281/2000 Sb. 03.07.2000
kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
VYHLÁŠKA MPO č. 264/2000 Sb. 14.07.2000
o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
VYHLÁŠKA MPO č. 262/2000 Sb. 14.07.2000
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
ZÁKON č. 209/2000 Sb. 21.06.2000
kterým se mění zákon č.59/1988 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
ZÁKON č. 119/2000 Sb. 06.04.2000
kterým se mění zákon 505/1990 Sb., o metrologii...
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 78/1999 Sb. 17.03.1999
kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č.174/1998 Sb.
ZÁKON č. 59/1998 Sb. 05.03.1998
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 179/1997 Sb. 25.06.1997
kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 173/1997 Sb. 25.06.1997
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
ZÁKON č. 22/1997 Sb. 24.01.1997
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
ZÁKON č. 634/1992 Sb. 16.12.1992
o ochraně spotřebitele
ZÁKON č. 505/1990 Sb 16.11.1990
o metrologii